Giao Thông
22/3/19
1.025
2.408
131
34
Vào 15h ngày 30/11 giá xăng trong nước tiếp tục được điều chỉnh theo chu kỳ mới, lần điều chỉnh này mỗi lít xăng Ron 95-III giảm 30 đồng, trong khi Ron 92 lại tăng.

Screen Shot 2023-06-01 at 14.57.50.png


Từ 15h chiều ngày hôm nay 30/11, liên bộ bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ mới. Giá được điều chỉnh cụ thể như sau:
  • Xăng E5 RON92: 21.790 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít
  • Xăng RON95 III: 22.990 đồng/lít, giảm 30 đồng/lít
  • Xăng RON95 V: 23.680 đồng/lít, giảm 30 đồng/lít
  • Dầu 0.05S-II: 20.190 đồng/lít, giảm 90 đồng/lít
  • Dầu 0.001S-V: 21.590 đồng/lít, giảm 90 đồng/lít
  • Dầu hỏa: 21.110 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít

Giá xăng dầu - Cao Yến (1).png


Kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này.

Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 34 đợt điều chỉnh.

Screen Shot 2023-11-30 at 15.06.13.png


Nghị định 80 ban hành đã thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và áp dụng vào thứ Năm hàng tuần. Theo đó, kỳ điều hành giá đầu tiên theo quy định mới là ngày 23/11.

Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
21/10/19
519
428
63
41
Theo đúng quy trình tăng giảm của mấy anh là sau nhiều lần giảm mạnh sẽ đến vài lần tăng nhẹ đến hú hồn vào dịp cuối năm để còn được lương thưởng tết ấy nhở............