Hạng F
28/8/19
6.657
11.341
113
Palm Beach, Florida, US
Các anh đừng lo, dù thế giới có Up or Down thì chúng ta vẫn vô lo vì giá vẫn ổn cao áp. Nhờ có cái quĩ bình ổn gì gì đó!
Khốn nạn thay, cái bình thì vẫn ổn còn cái quĩ thì không :(
Sáng nay VnExpress mới đưa tin bắt cmn con Mai CT Hải Hà Petro vì đục khoét cái quỉ sứ cmn ổn cái bình ấy đấy.
 
Hạng D
15/11/13
3.838
4.657
113
Các anh đừng lo, dù thế giới có Up or Down thì chúng ta vẫn vô lo vì giá vẫn ổn cao áp. Nhờ có cái quĩ bình ổn gì gì đó!
Khốn nạn thay, cái bình thì vẫn ổn còn cái quĩ thì không :(
Sáng nay VnExpress mới đưa tin bắt cmn con Mai CT Hải Hà Petro vì đục khoét cái quỉ sứ cmn ổn cái bình ấy đấy.
Mặc dù có một số cán bộ biến chất tha hóa sử dụng nguồn tiền từ Quỹ BOG xăng dầu vào mục đích riêng, nhưng vẫn không thể làm thay đổi bản chất tốt đẹp của Quỹ này. Thân!