Hạng B1
2/2/06
57
38
26
RE: Giá xe của các liên doanh sẽ giảm đáng kể

Trích đoạn: khaidinh

Theo thị trường 24h: Mez giảm giá 180 đến 3000 còn 240 thì giảm đến 21.000...khủng khiép quá... kinh doanh kiểu này thì như vua rồi...nó mà giảm được như thế thì trước đây chắc cũng lãi được 21K/1 em mez quá!

Tui cũng có xem chương trình Thị trường 24h. Tui đoán là chúng nó còn lãi hơn, vì có khi nào chúng nó nói hết với báo chí đâu!