Hạng D
17/8/09
1.948
131
63
46
SFC
Bữa giờ OS lấy hình ảnh mình đăng tin k xin phép, điện nhờ Phân Gà Tư vấn kiện!!! :3dcuoi:
 
Hạng D
13/8/14
2.547
29.251
113
OS ngoại giao thì phải mời Football Club của Cục CSGT đường bộ ấy chứ!