Hạng B2
6/8/05
120
0
0
RE: Giảm 10% thuế đối với ôtô nhập khẩu

Trích đoạn: nm2an

Xe bác là nhập mới 100% tại thời điểm nhập.
Nếu bác muốn sang tên bây giờ thì thuế NK sẽ tính bằng 90% trị giá xe hiện tại.
Xe hiện tại của bác sang năm có thể tính ở mức 60% xe mới. Có hướng dẫn cụ thể về tính % xe đã qua sử dụng nhưng e ko nhớ chính xác.
Như vậy bác phải nộp thuế NK: 19K x 0.6 x 0.9 = 10.26
Thuế TTĐB năm 2006 là 30% (nếu xe bác 7 chỗ, 50% nếu xe bác 5 chỗ) thuế TTĐB phải nộp = (19+10.26) x 0.3 = 8.778
VAT 10% em không biết xe bác đã nộp chưa.

Vậy tối thiểu bác phải chi khoảng 19K nữa thì mới ra bảng trắng được.

Bác đi cái xe 74NN đúng không? Xe đó thì thôi bác cứ để vậy mà đi. Nếu bán rẻ thì hú em nhé.

Thuế nhập khẩu xe này có bị tính theo mức thuế nhập khẩu xe cũ là 150% không bác ?[8|]
 
Hạng B2
17/6/04
346
0
16
48
Hà Nội
RE: Giảm 10% thuế đối với ôtô nhập khẩu

Trích đoạn: passion road

Trích đoạn: nm2an

Xe bác là nhập mới 100% tại thời điểm nhập.
Nếu bác muốn sang tên bây giờ thì thuế NK sẽ tính bằng 90% trị giá xe hiện tại.
Xe hiện tại của bác sang năm có thể tính ở mức 60% xe mới. Có hướng dẫn cụ thể về tính % xe đã qua sử dụng nhưng e ko nhớ chính xác.
Như vậy bác phải nộp thuế NK: 19K x 0.6 x 0.9 = 10.26
Thuế TTĐB năm 2006 là 30% (nếu xe bác 7 chỗ, 50% nếu xe bác 5 chỗ) thuế TTĐB phải nộp = (19+10.26) x 0.3 = 8.778
VAT 10% em không biết xe bác đã nộp chưa.

Vậy tối thiểu bác phải chi khoảng 19K nữa thì mới ra bảng trắng được.

Bác đi cái xe 74NN đúng không? Xe đó thì thôi bác cứ để vậy mà đi. Nếu bán rẻ thì hú em nhé.

Thuế nhập khẩu xe này có bị tính theo mức thuế nhập khẩu xe cũ là 150% không bác ?[8|]

Bác cần phải phân biệt khái niệm này nhé:

Tại thời điểm nhập khẩu xe là mới tinh. Tại thời điểm làm thuế sau 2-3 năm thì trị giá tính thuế được tính theo khấu hao (bằng 60 đến 80% giá trên hoá đơn). Thuế NK tính theo mức xe mới là 100%.

QĐ 98 có nói đến thuế NK 150% với xe cũ tức là: bác nhập khẩu xe cũ thì bị tính thuế 150%. Nôm na là bác mua 1 cái xe 5 chỗ đi rồi ở nước ngoài khoảng 5000 mang về VN thì phải nộp thuế NK là 5K x 1.5 = 7.5K.
Tị giá về đến VN là 5x2.5x1.5x1.1 = 20.625