Hạng D
6/4/15
1.528
3.023
113
Up, Xin kính cẩn nghiêng mình chào các bác Gà, Dê, Vịt, Khoai, Đít Trâu, Đít bòa....và các bác khác ạ. 4 năm sau quay trở lại
:p:p:p:p