Hạng C
14/5/15
520
484
63
Sao phải tự lắp vậy bác ?
Em thấy nhiều bác tự ship hàng về và lắp, hôm trước có 1 bác tự mua tự lắp và bể, có hơn 120k, vô hãng hay gara cho nó lắp là xong.