Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Mỗi lĩnh vực đều có tính chuyên môn. Họ không biết thì mới nói vậy bác @tranguyen ạ.
Em thì chưa thấy cái nhà trọ nào xây to như cái hotel của bác , nên em hỏi cho biết đó mà . Dấu nghề thì để em tìm người khác em hỏi , chứ có gì mà phải phang phầm phập như vậy bác ? Không ai giỏi hơn ai đâu bác ? Vui vẻ chút đi .. he he