Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
ac..ac...làm e mua giầy rồi...huhu...
Mua giầy thì để dành , mai mốt bác HT khuấy động lại phong trào , lúc đó mang giầy ra sân cũng đâu có muộn . Bác cứ yên tâm , giày của bác để lâu không chật đâu .. he he
 
Hạng D
14/2/14
1.036
393
83
Mua giầy thì để dành , mai mốt bác HT khuấy động lại phong trào , lúc đó mang giầy ra sân cũng đâu có muộn . Bác cứ yên tâm , giày của bác để lâu không chật đâu .. he he
sợ k chật mà chỉ sợ hỏng thui bác ui.:3dquaytay: