Hạng F
14/3/13
5.958
140.662
113
Phong Lăng Độ
không cần số, đợi ít hôm báo đăng công an vừa triệt phá một đường dây md qui mô lớn, bao gồm các chân dài là ra số tên fb từng em hết
 
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
39