VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
63
sao thấy trang bên 14 xe bác HT.
@Poor: Thứ sáu em xem triển lãm xong thì ghé nhà bác lấy 100kg gạo cho từ thiện nhé. Bác inbox em địa chỉ. Thanks.
Tiện thể bác lấy dùm luôn phần em được kg? Sáng thứ 7 sẽ sang qua cho em. Dạo này lu bu quá nên chưa qua được poor lấy 50 kg gạo.
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
@sevenseat, @tranguyen: Thật sự em có 150kg gạo và 800 cuốn tập. Nếu bác sevenseat chở gạo thì em nhờ bác tranguyen chở tập hoặc ngược lại. 2 bác sắp xếp giúp em nhé. Còn không em chất hết gạo và tập vở lên xe bác sevenseat, rồi sáng thứ 7 bác sevenseat sẽ sang qua xe bác tranguyen. OK la?
@xetrau1973: Người nhà bác khoaMone đi tìm và phát phiếu cho các hộ gd nghèo, tới giờ tập trung tại nhà bác khoaMone để phát trực tiếp, không nhờ cơ quan địa phương nào nhưng cũng đã thông qua rồi.