Hạng D
11/8/10
1.419
1.760
113
51
ấp Gò té, 03-Xóm Nhà Lá
@ bác Lobo Le, MinhAnh252 , lão Hạc : địa điểm ở trang 1 nha các bác.
Chờ em lôi bác Văn Trung , Bạo Chúa, ông hụi chảnh, hụi phá ra rồi giao mấy ổng cho các bác xử nha :)

@ Bạo Chúa : em cũng nhớ cạc bạc quớ :-(
Quan Phường thành "Quan To" cấp quốc tế , đang du hý tuốt bên Tây Đức lận. Chừng nào dìa em kéo áo không tha.
Ấp trưởng Mê Xế hộp và Bell lặn lội thân cò nơi mô chưa thấy tăm hơi ? Còn nhìu lắm,...
([BCOLOR=#ffffff]tuần này em đua đi PR nữa , hổng có mẹt[/BCOLOR])
 
Chỉnh sửa cuối: