Tập Lái
18/6/16
11
5
3
35
Đáng chú ý:

SZE: Ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP

Trần Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Anh Dũng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: SZE
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.638 CP (tỷ lệ 0,28%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/08/2019
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/09/2019.
http://s.cafef.vn/sze-318354/sze-ong-tran-anh-dung-tong-giam-doc-dang-ky-mua-100000-cp.chn
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
31/1/22
60
608
83
23
Không rõ có phải lái đang rả rích gom hay không? Thị trường thế này mà giá vẫn tăng, hàng bán ra bao nhiêu hết bấy nhiêu
 
Hạng B2
13/5/16
413
1.132
93
52