ITW confirmed
Hạng B2
10/4/10
226
881
123
các anh đều không hiểu dòng chữ" Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu Nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất "

và đồng thời không hiểu sâu về ý nghĩa và nghĩa vụ thuế trước bạ, nên thảo luận hoặc tư vấn lòng vòng, thiếu nền tảng nhận thức về Tài sản là Bất động sản.
Cao nhân xuất hiện cho vài lời mơ hồ rồi đi mất :) .. mong a giúp giải thích thêm. Đa tạ
 
  • Like
  • Wow
Reactions: Wuyền and H79