Hạng B1
29/3/23
62
112
33
45
Xe chở đủ tải, lên dốc cao đang có trớn nên mình để số 2, giữa dốc ko leo nổi bị hụp ga nên mình cho xe dừng lại rồi về số 1. Sau đó gặp tình trạng nhả chân côn hoàn toàn thì xe vẫn bò lên nhưng cực kỳ chậm, chân ga nhẹ hẫng không có tác dụng. Mình để vậy cho xe tự bò một đoạn thì đạp thắng và côn cho xe dừng lại hẳn rồi mới tiếp tục đi tiếp thì chân ga lại hoạt động bình thường. Vậy là xe mình bị sao? Mong a e cho ý kiến, xin cảm ơn.
 
Hạng C
25/8/23
710
693
93
Xe chở đủ tải, lên dốc cao đang có trớn nên mình để số 2, giữa dốc ko leo nổi bị hụp ga nên mình cho xe dừng lại rồi về số 1. Sau đó gặp tình trạng nhả chân côn hoàn toàn thì xe vẫn bò lên nhưng cực kỳ chậm, chân ga nhẹ hẫng không có tác dụng. Mình để vậy cho xe tự bò một đoạn thì đạp thắng và côn cho xe dừng lại hẳn rồi mới tiếp tục đi tiếp thì chân ga lại hoạt động bình thường. Vậy là xe mình bị sao? Mong a e cho ý kiến, xin cảm ơn.
Theo mình nghe thì lỗi hộp số. Những bệnh này thì vào hãng thôi.