Hạng B2
26/2/23
280
282
63
33
Tối qua mới đi ngang đường phl và nht. Cột điện 500kv phóng điện kêu xẹt xẹt ghê chết cm. Éo hiểu thằng cdt hàn xẽng này nghĩ gì mà bán sản phẩm trong khi chưa dời xong điện. Quá nguy hiểm.
 
Tập Lái
5/3/21
10
20
3
Tối qua mới đi ngang đường phl và nht. Cột điện 500kv phóng điện kêu xẹt xẹt ghê chết cm. Éo hiểu thằng cdt hàn xẽng này nghĩ gì mà bán sản phẩm trong khi chưa dời xong điện. Quá nguy hiểm.
=]]