Hạng D
9/5/06
2.453
343
103
bannang.com nói:
Chúc mứng bác Phú HP Trọng tài Emma cấp quốc gia tại Việt Nam
080402cool_prv.gif

Cấp quốc tế mà :D:D:D
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
chúc mừng các Bác Trọng tài nha
 
Tập Lái
20/12/07
35
1
0
Ha Long
Chúc mừng các bác Trọng tài Emma VN.

Em mượn... gió để ...bẻ câu này gửi tới các bác:

Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là mãi mãi
 
Tập Lái
24/11/07
4
0
1
42
moigioioto nói:
Betti nói:
Mí bác trông phuong phi wá ah
bác này ở Viện Khảo cổ mới gia nhập OS nè
dạ bác, iem mới biết đạp ga chưa biết đạp phanh nên phải gia nhập để rèn luyện thêm...kà kà..