Hạng B1
15/11/20
80
1.575
83
37
GVC ngoài FB nhiều hình ảnh sống động lắm mà trong này không thấy gì hết trơn các bác :D