Hạng B2
22/4/09
452
2.788
93
Bạn sales nhắn tin khoảng tháng 8-9 có hàng.
Đề nghị em đặt cọc. Model 2020, trong khi lúc đó đã ra 2022 bên Mỹ.
Em ko chịu cọc. Có thì mua, ko thì mua fortuner.
Bọn ford có chiếc Everest đẹp mà cứ chơi máy dầu. Ngu không thể tả được.