Hạng B2
21/11/22
149
845
93
Tp.HCM
  • Like
Reactions: Men Rượu
Hạng F
3/10/15
8.201
9.723
113
2017-2020 ăn hết đến phần của 2030 rồi, giờ phải nhả trả lại từ từ.
Kinh thế hả bác, nhưng mà có lý lắm luôn.
Nhiều thằng thì bảo chỉ ăn đến tương lai 2025 thôi.