4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.696
113
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.696
113
NghiLucSeo01 nói:
Mới 14t mà sao được lái sớm vậy bác? :)
Hihihihi, đơn giản thôi, hồi đó Ông Thân sinh mình công tác ở 1 đơn vị chuyên nhận xe viện trợ của LX qua ngả TQ, nhờ vậy, mình biết lái xe từ 14t, nhưng chỉ chạy trong KV đó thôi (rất rộng), sau này hơi nhơn nhớn xíu, năn nỉ các chú cho chạy ở ~ đoạn đường vắng...Cho tới 15t, mình được lái gần như hết các loại xe LX, kể cả tải như Zil157-130, Gaz 63-66 và TQ như CA 10B, Hồng Hà, BJ 212...
Và cũng nhờ thời gian đó mới được biết thằng bạn vàng TQ thật tốt bụng: vừa ăn gian số lượng (nhận LX nhiều giao VN ít), vừa ăn gian chất lượng (đổi 157 thành Hồng Hà, 130 thành Giải phóng CA 10B, Gaz 63 thành Vọt tiến, Uaz 469 thành BJ 212...)