Hạng B2
10/2/05
128
24
28
49
Rút cọc bình ra lâu,thường reset lỗi đèn động cơ,phải set lại 4 cửa kính và ghế lái(vị trí 123)nhé.
 
Tập Lái
19/11/13
23
0
8
Em chỉ bị mất Code Audio một lần, tìm toát mồ hôi, may chủ cũ xe ghi lên mặt sau chắn nắng...
 
Hạng B2
28/2/12
120
37
28
49
Quan 03
Có bác nào bị trường hợp sau khi rút cọc bình thì đồng hồ báo đổ xăng không chính xác, xe em đi đh xăng từ 2 vạch xuống 1 vạch mà cứ báo còn 265 km mới đo xăng :( . Chay mấy ngày nay không thấy có thay đổi gì.
 
Hạng D
30/12/12
1.622
766
113
40
Có bác nào bị trường hợp sau khi rút cọc bình thì đồng hồ báo đổ xăng không chính xác, xe em đi đh xăng từ 2 vạch xuống 1 vạch mà cứ báo còn 265 km mới đo xăng :( . Chay mấy ngày nay không thấy có thay đổi gì.
Có nghe nói đến trường hợp này, bác đổ xăng đầy bình thêm 1 lần, xe tự set lại...