Tập Lái
22/6/12
35
29
18
OS nick: DungKaka
Tên: Nguyễn Quốc Thái
Loại xe: Honda City Cvt 2017
Biển số: 51G31046
Khu vực: Quận 6 - Tp.HCM
Handphone: 0908663277
Email: Thaiudc@gmail.com