Hạng C
29/7/12
710
363
63
10
Ho Chi Minh
Bác chụp hình quá đẹp...chuyến đi quá vui và nhìu kỷ niệm, ko bao giờ có chuyến thứ 2...tiếp đi bác
 
Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
[Hình Ảnh] Đất mũi Cà Mau, Nơi tận cùng của tổ quốc Vietnam
[Hình Ảnh] Đất mũi Cà Mau, Nơi tận cùng của tổ quốc Vietnam
Trời cao thì mặc trời cao
Đè lên "thằng mập" kao cao ngang trời
....
 
Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
[Hình Ảnh] Đất mũi Cà Mau, Nơi tận cùng của tổ quốc Vietnam
Thèng kia, nhìn gì mà nhìn, thèm lắm hả mậy???
Ụ Á thèng nồ giành kao ánh bỏ mợ!