Hạng C
18/2/09
605
539
93
HCM
Nói ku 4b và mấy thằng tay sai như bác, nhu nó vừa vừa thôi
 
Hạng D
16/2/12
1.288
27
48
44
Giải tán hết coi
HC về nấu gựu lậu đi
Beergay đi uống thốc đê, dạo này chú uống kg đều bệnh tái phát nặng hơn rồi đó.