Hạng B2
18/9/07
150
181
43
Hiện nay, ai cầm cái điện thoại cũng chọt choẹt vào Facebook, Nên mấy anh em Huyndai Tucson thành lập group " Tucson&Friends Club " trên facebook để kết nối những anh em ham hố độ xe, giao lưu, chém gió... Em up vài hình ảnh tổ chức chuyến off đầu tiên đi Vũng Tàu và giao lưu với anh em hội Mazda nhé.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
Hình ảnh off Vũng tàu.
 
Tập Lái
29/11/15
3
4
3
44
Hội Tuc miền nam ngày đầu gặp gỡ thật rực rỡ. Mong tương lai 2 miền nam bắc chúng ta gặp nhau tại Đà nẵng. Ngoài bắc có cụ Mạnhlechi..,trong Nam có cụ Phuoc nguyen cầm đầu ....kaaakaa