Hạng B2
12/3/22
213
286
63
33
Người ta chơi tới cỡ này rồi mà luật việt nam vẫn không cho đăng kiểm, ra ba cái luật moi tiền thì nhanh, còn luật để nó phù hợp vs thời thế thì ko thấy ra