Hạng D
10/8/12
1.313
98
48
Giờ G đã điểm, đạn đã lên nòng, chỉ chờ chuông reo là bóp cò.
1601364_725818817443499_1249005716_n.jpg

Anh ấy chuẩn bị cho ngày lên ngôi của ảnh...Mấy pa hẹn tới phụ giúp em mà giờ này không thấy mẹt đâu cả vậy...Đừng để em giựn rùi em bem nick thì đừng có mà trách.
1016717_736913229655311_1867390287_n.jpg


Lo giề anh, rùi cũng đủ mẹt những thanh niên nghiêm túc của XNL... Lão Fil đâu rùi?
1013763_736929846320316_980273364_n.jpg


Tre chưa già mà măng đã mọc rồi...XNL Small
1533822_736919739654660_521786033_n.jpg


<< Hình góp nhặt của các thành viên XNL...To be continued>>