Hạng B1
5/2/15
61
21
8
Lễ Giổ Tổ Mùng 10/3/2016 sắp đến rồi, được nghỉ 3 ngày các bác nghỉ sao. Tổ chức gặp mặt giao lưu đi các bác
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Lễ Giổ Tổ Mùng 10/3/2016 sắp đến rồi, được nghỉ 3 ngày các bác nghỉ sao. Tổ chức gặp mặt giao lưu đi các bác
Dạo này HT từ chức nên không thấy chương trình gì cả ...!!!