Tập Lái
14/9/17
33
171
33
Mình có data năm 2018- 2020 các khách hàng xuất khẩu cho các mặt hàng:
- Tiêu
- Cà phê
- Điều
- Trà
- Sầu riêng
- Mít sấy
- Mít tươi
- Chuối
- Dừa
- Khẩu trang
- Thép
- Găng tay y tế
Vân vân ( các loại mặt hàng nào cũng có )
Ai có nhu cầu liên hệ
có thanh long ko bạn, inbox cho mình với