Tư Vấn Đầu Tư Hòa Phát đá sang mảng bds

Hạng D
10/4/20
1.187
6.715
113
TP Hồ Chí Minh
Hạng D
10/4/20
1.187
6.715
113
TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh Hòa Phát bước chân vào bất động sản không phải theo phong trào. Năm 2023, chiến lược về bất động sản không có gì thay đổi nhưng bước đi thận trọng, vững chắc.​

 
Hạng B1
2/10/12
77
646
83
43
www.otosaigon.com
Xin lại mấy dự án còn dang dở của VinGrroup tại Đức Hòa, Củ Chi, Bến Lức, Cần Giờ về mà làm kìa, có quy hoạch hết rồi
 
Hạng B2
29/5/18
188
2.687
95
H này hoà Phát vào bắt đáy đống dự án bị ngưng lại ngon.
Cứ thẩm định dự án lại xem chuẩn là xúc tốt.
 
Hạng B2
29/5/18
188
2.687
95
Xin lại mấy dự án còn dang dở của VinGrroup tại Đức Hòa, Củ Chi, Bến Lức, Cần Giờ về mà làm kìa, có quy hoạch hết rồi
Chưa chăc ngon ,phải thẩm định lại hết mới được.
 
Hạng D
10/4/20
1.187
6.715
113
TP Hồ Chí Minh
Thèm lắm rùi kkk