Hạng B2
25/12/13
373
267
63
Ông địa chốt cái địa điểm rồi a/e comment cái cho khí thế.