Hạng B2
25/12/13
386
286
63
Ông địa chốt cái địa điểm rồi a/e comment cái cho khí thế.