PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
710
12.600
93
Để im đạp lút sàn là nó kích lên vượt mờ. Làm gì trả tới trả lui cho mệt.
 
Hạng B2
25/11/08
153
957
123
Ecosport có chế độ đạp lút gas sau đó nhấp nhả đạp tiếp mà, em dâu anh chắc muốn nhờ anh B2 kèm cặp thêm ý mà :D