Hạng C
1/1/19
593
6.849
93
Ảnh có khuyên dùng ko anh mỏ nhọn?

Em thấy lúc trước đi đâu ảnh cũng chở ở trên nóc xe. Chắc dùng ok mà chứ hong ảnh mang lên đây thanh lý dồi.

Mà em thấy nó to lắm nhen, phải nghĩ đến phương án nếu những ngày hông dùng sẽ phải để đâu trong nhà á.