Hạng C
3/6/16
531
10.651
93
Kính nhờ các anh chị các bác ''rành tiếng việt, biết tiếng ''pháp'' (pháp lý) nhất là các anh chị con cháu nhà ông ''Bảo'' (hiểm) giải thích giùm một nội dung trong Thông tư 22/2016 TT-BTC sau đây:
Điều 13. Nguyên tắc bồi thường, mục 3 (a): "Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba thì mức bồi thường bảo hiểm về người đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.''
Hiểu rằng có lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn (GT) vẫn được bồi thường 50% thiệt hại có đúng không ợ?
Nhà em cám ơn các bác!
 
Chỉnh sửa cuối: