PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.382
294
83
The Earth
Các bác cho em hỏi Facebook:Otosaigon - Trên Đường Thiên Lý có cùng dòng với otosaigon.com (web) không vậy? Lý do em hỏi vì bên đó phong cách ngôn từ rất khác bên Web này các bác ạ, hình như ngôn từ như của bạn hữu đường xa.