Tập Lái
20/12/20
6
46
13
35
Có bác nào đầu tư khu này giống em không?Cho em xin chút thông tin nha; ôm cái hd mua bán này 10 năm nay không mua bán gì được
Nghe nói đang bị thanh tra không biết có sao không?
Hỏi về Pháp lý khu dân cư Bình Trưng Đông Cát Lái của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Bái Tử Long : 10 năm chưa ra sổ cho nhà đầu tư.
Hỏi về Pháp lý khu dân cư Bình Trưng Đông Cát Lái của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Bái Tử Long : 10 năm chưa ra sổ cho nhà đầu tư.
Hỏi về Pháp lý khu dân cư Bình Trưng Đông Cát Lái của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Bái Tử Long : 10 năm chưa ra sổ cho nhà đầu tư.
Hỏi về Pháp lý khu dân cư Bình Trưng Đông Cát Lái của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Bái Tử Long : 10 năm chưa ra sổ cho nhà đầu tư.