Hạng C
28/10/19
837
1.471
93
Các bác cho em kinh nghiệm về quy trình khi mua bán nhà/ đất (tỉnh). Sao cho an toàn cho cả hai bên.
Em liệt kê cách em nghĩ, các bác tư vấn giúp.
1) bán nhà: (thông thường) yêu cầu bên mua, đặt cọc khoảng 10%. Hẹn thời gian công chứng mua bán 30-40 ngày. Sau khi ký và lăn tay hai bên, bên mua sẽ thanh toán 85%, bên bán (hoặc người phòng công chứng) sẽ giao hợp đồng công chứng và tất cả bản chính giấy tờ nhà đất liên quan cho bên mua. 10% còn lại thanh toán sau khi bên mua hoàn tất đăng bộ và bên bán bàn giao nhà có lập biên bản bàn giao (xem như 10% giữ lại có tính sẽ trừ thuế bên bán, điện, nước, internet hoặc phát sinh chi phí liên quan chủ cũ).
Nội dung đặt cọc sẽ thể hiện các điều trên (bao gồm không bán hoặc không mua mà không phải do trái luật thì mất hoặc đền cọc). Có cần người làm chứng? Có đầy đủ chưa ạ.
Nếu là bên mua, thì có an toàn không ạ.

2) Với mua/ bán đất (tỉnh) thì cũng vậy hay khác biệt gì.
Cần lưu ý những điểm gì.
Nếu mình mua, mà bên bán yêu cầu thanh toán trước khi ký, lăn tay có an toàn không (giả sử lúc thanh toán mình giữ bản chính nhà/đất bên bán). Nếu bên bán chỉ 1 người ký trên giấy cọc (thay vì 2 vợ chồng), có hợp lệ không.
Rất mong các bác cho mình những kinh nghiệm và lưu ý hạn chế rủi ro.
 
Hạng B2
26/2/20
459
320
63
32
Các bác cho em kinh nghiệm về quy trình khi mua bán nhà/ đất (tỉnh). Sao cho an toàn cho cả hai bên.
Em liệt kê cách em nghĩ, các bác tư vấn giúp.
1) bán nhà: (thông thường) yêu cầu bên mua, đặt cọc khoảng 10%. Hẹn thời gian công chứng mua bán 30-40 ngày. Sau khi ký và lăn tay hai bên, bên mua sẽ thanh toán 85%, bên bán (hoặc người phòng công chứng) sẽ giao hợp đồng công chứng và tất cả bản chính giấy tờ nhà đất liên quan cho bên mua. 10% còn lại thanh toán sau khi bên mua hoàn tất đăng bộ và bên bán bàn giao nhà có lập biên bản bàn giao (xem như 10% giữ lại có tính sẽ trừ thuế bên bán, điện, nước, internet hoặc phát sinh chi phí liên quan chủ cũ).
Nội dung đặt cọc sẽ thể hiện các điều trên (bao gồm không bán hoặc không mua mà không phải do trái luật thì mất hoặc đền cọc). Có cần người làm chứng? Có đầy đủ chưa ạ.
Nếu là bên mua, thì có an toàn không ạ.

2) Với mua/ bán đất (tỉnh) thì cũng vậy hay khác biệt gì.
Cần lưu ý những điểm gì.
Nếu mình mua, mà bên bán yêu cầu thanh toán trước khi ký, lăn tay có an toàn không (giả sử lúc thanh toán mình giữ bản chính nhà/đất bên bán). Nếu bên bán chỉ 1 người ký trên giấy cọc (thay vì 2 vợ chồng), có hợp lệ không.
Rất mong các bác cho mình những kinh nghiệm và lưu ý hạn chế rủi ro.
ký lăn tay xong rồi thanh toán