Hạng B2
27/11/17
265
194
43
32
Không biết mấy con này bảo trì bảo dưỡng có đắt không các bác haha
 
Hạng B2
27/11/17
265
194
43
32
Em thì rất kết xe lướt như BMW cũ mẹc cũ. Nhưng có lẽ chắc bảo trì bảo dưỡng mỗi năm phải vài trăm triệu. Thôi thì đó là nằm mơ thôi:confused:
 
Hạng B2
11/6/14
381
173
43
43
Em thì rất kết xe lướt như BMW cũ mẹc cũ. Nhưng có lẽ chắc bảo trì bảo dưỡng mỗi năm phải vài trăm triệu. Thôi thì đó là nằm mơ thôi:confused:
tùy xe thôi nhưng dòng Đức thì phải cao hơn Nhật, chơi hoa hậu thì giá lúc nào cũng cao hơn đứng đường kkk