Hạng B2
5/5/07
211
156
43
Bên Campuchia ngườit ta chạy xe hybrid Toyota Prius hà rầm có sao đâu bác. Xe có thể sử dụng vừa pin vừa xăng. Không cần sạc pin. Khi xe thắng, động năng thắng sẽ được chuyển hoá thành dòng điện sạc cho pin. Khi xe chạy có trớn thì động cơ xăng ngưng hoạt động, động cơ điện sẽ được kích hoạt, như vậy sẽ rất tiết kiệm xăng. Các bác qua Campuchia thấy Toyota Prius nhiều lắm. Mình chạy thử rồi, êm lắm, hầu như không nghe tiếng máy.