Hạng F
12/10/16
7.167
5.904
113
5 năm, mới chia tay e nó tối qua. Ông anh năn nỉ mua lại. Cũng chẳng độ gì nhỉeu: ghế da lót sàn 3D, cam de, cam hành trình, lọc khí, TPMS, Cruise Control, dàn lạnh. Ko thèm dợt xe qua xách về liền...