Tập Lái
11/11/22
0
1
2
31
Cần gì
E vk mình mua con này tháng 4/2022
Ah ý bác hỏi e ạ, lúc mua, xong bảo hiểm chi phí các thứ e trả hết tầm 648 ạ, hồi đó có ưu đãi 50% trước bạ,