Hạng B1
25/3/14
81
140
33
Em cũng chỉ cần 5 ghế thôi, xe em 2 cái ghế sau cũng có bao giờ bật ra đâu.
Nếu là 5 ghế thì em chọn HRV, nhỏ nhỏ xinh xinh, đi đường dài cũng ngon mà đi trong phố cũng dễ dàng :D