Hạng D
25/10/07
1.325
6.244
113
Độ thế này thì Đk làm sao được nhì?
Chạy rừng chi cho khổ? Sao không mang ra cao tốc mới bào cho đã?
Hok mấy hôm nữa gắn cam hok chơi được.
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Độ thế này thì Đk làm sao được nhì?
Chạy rừng chi cho khổ? Sao không mang ra cao tốc mới bào cho đã?
Hok mấy hôm nữa gắn cam hok chơi được.
Xe này không cần đăng kiểm đâu bác! Nó là thú vui đi chơi rừng, xe chạy cao tốc ae cũng có super car chơi rồi!
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Ngày thứ 2, mở màn bằng bài thả xe trên ta luy cao khoảng 5m, dốc đứng gần 90°

Họp mặt thử xe Offroad trước mùa giải các CLB phía Nam
Họp mặt thử xe Offroad trước mùa giải các CLB phía Nam
Họp mặt thử xe Offroad trước mùa giải các CLB phía Nam
Họp mặt thử xe Offroad trước mùa giải các CLB phía Nam