Hạng C
5/4/12
859
2.780
93
Ho Chi Minh
Sẵn bài hộp số bàn tiếp về hệ thống treo đi mấy anh: dầm xoắn, thanh cân bằng, lò so, độc lập , liên kết đa điểm....rối quá rối.
 
  • Haha
Reactions: s500hybird