mic confirmed
Hạng C
18/7/04
760
501
93
Xe mình đi ga thấp bị giật rung nhẹ ( lâu mới bị ah bị nhiều thì bán xe cho lành ^_.^). Bác có thể nói rõ thêm về việc cập nhật phần mềm

Nếu khi bác đi tốc độ chậm vòng tua thấp xe có vẻ hơi bị thiếu lực , bị giật thì có thể do phần mềm của ECU. Bac thử vào hãng cập nhật lại phần mềm mới xem thế nào.
Xe mình lúc mới nhận được một thời gian cũng bị hiện tượng đó. Update phần mềm lên thì hết. Bác vào hãng thử hỏi xem. Cũng đơn giản mà không mất nhiều thời gian.