Hạng B2
30/9/17
305
348
63
38
Top xe bán chạy đa số là xe Nhật, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch về giá trị cốt lõi thay vì mẫu mã hào nhoáng bên ngoài
 
Hạng B2
20/12/19
257
204
43
44
Thêm 9700 xe điện anh Vượng trong Quý 1 nữa, 56% bán nội bộ