Hạng C
21/9/14
610
7.387
93
54
Corolla là xe B hay C bác?
CX30 cũng vậy. Dựa trên khung gầm M3.

Chính xác. Tư duy thù gét thì cứ thấy là sẽ gét.

Cách làm sản phẩm thôi. Vợt nhóm B+ và cả C-
CX-3 và CX-30 dự trên khung gầm M2 bác ạ!