Hạng D
26/3/18
1.506
2.179
138
32
Tội anh Cross bữa giờ toàn thua Seltos nên đưa lên hạng C. Đc tháng này đè đầu Seltos mà kg về lại đc hạng B nên bị San sắt đập đầu kkkk