Hạng D
14/8/16
1.892
2.290
113
39
Tháng nào mà xe toy lên top và nằm trong top 10 nhiều thì tháng đó y rằng bản xếp hạng luôn cập nhật chậm. Kể ra cũng hất hủi xe toy gúm
 
Hạng C
18/3/20
946
913
93
39
Nhiều người chê Territory xe Tàu mà nó bán tốt thật, hơn cả đám Tức Sớm, Xê Rờ Vê....
Xe nào cũng đồ tàu không chứ riêng gì con này đâu bác ơi , do bị gắn mác liên doanh nên biết nó tàu , em thấy chỉ có mấy ông Nhật do ghét tàu và tự tôn dân tộc nên thường để các hãng nhật khác cung cấp linh kiện.
 
Hạng D
3/2/17
3.549
4.548
113
Mỗi hãng có 1 mẫu bán chạy
Quá hay luôn, nó thể hiện sự nghiêm túc của các hãng khi cạnh tranh tại VN. Cũng thể hiện người VN đã bớt mù quáng khi mua xe